BIDPRENTJES

Bidprentjes zijn prentjes die binnen het katholieke geloof uitgedeeld worden ter herinnering aan een bepaalde kerkelijke (levens)gebeurtenis (doopsel, communie, huwelijk, maar vooral bij een overlijden). De bidprentjes voor overledenen (ook wel doodsprentjes genoemd) zijn bedoeld om de nagedachtenis van de overledene levend te houden en mensen op te roepen om te bidden voor zijn/haar ziel.

De oudste prentjes dateren uit het einde van de zeventiende eeuw en zijn gemaakt voor geestelijken of andere aanzienlijke personen. In de loop van de negentiende eeuw werd het gebruik van bidprentjes gemeengoed in katholieke kring en ook nu nog worden bidprentjes uitgegeven.

De voorkant van een bidprentje bestaat van oudsher uit een religieuze voorstelling, bijvoorbeeld een afbeelding van Maria, Jezus of een heilige. Later werd ook wel voor een portret(foto) gekozen van de hoofdpersoon. Op de achterkant van het bidprentje staan gegevens over de persoon waarvoor het prentje is opgemaakt. Dit kunnen gegevens zijn die vaak elders niet te vinden zijn. Aanvankelijk vermeldden de bidprentjes vaak alleen namen en informatie over geboorte en overlijden van de hoofdpersoon. Later verschenen er uitgebreidere biografische beschrijvingen. Hierin kun je bijvoorbeeld informatie vinden over eventuele (kerkelijke) onderscheidingen, functies, missiewerk en kerkelijke jubilea. Het prentje bevat vaak ook een oproep tot gebed of een Bijbelse tekst.

BALLET THOMAS

Thomas is geboren in 1655, waarschijnlijk in Alken. De juiste datum hebben we nog niet kunnen achterhalen.

Hij huwt op 19 april 1678, hij is dan vooraan in de dertig, met Maria Catharina Van Russelt.

16780419 - HA

Onderaan deze pagina staat het huwelijk van Thomas Ballet met Maria Van Russelt.

Zij krijgen negen kinderen, 5 jongens (Philippus, Egidius, Gisbertus, Wilhelmus en Joannes) en 4 meisjes (Elisabeth, Christina, Gertrudis en Maria). Merkwaardig is dat Gertrudis en Maria een tweeling is die op 15 december 1695 het daglicht zien en dat exact 5 jaar later op 15 december 1700 het nakomertje Joannes geboren wordt. Ook ongewoon voor die tijd is dat de tweeling in leven blijft.

Gezinskaart Ballet-Van Russelt

 

Hij overlijdt op 9 augustus 1723 in Alken. Nog geen twee maand later, op 20 september overlijdt zijn Maria.

17230809 - OA

Zijn overlijden staat onderaan.

OPPUM

Gehucht van de gemeente Herk-de-Stad, bereikbaar vanuit de binnenstad via de Oppemse poort, als deel van de stadsomwalling.

 

Oppumse poort

Oppemse  of Sint-Truiderpoort

De wijk lag oorspronkelijk tussen de weg naar Stevoort en de weg naar Sint-Truiden, tussen Herk-de-Stad en Schakkebroek.

1777 - Ferraris

1777 – Ferrariskaart

Vandaag ligt de wijk Oppum ten westen van de Sint-Truidersteenweg. Zie voor de huidige ligging hier